Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916) opublikowano w Dzienniku Ustaw 28 kwietnia 2022 r.

Jakie zmiany uwzględniono?

Jak czytamy w obwieszczeniu, jednolity tekst ustawy uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. 2021 poz. 1718) i ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 84), a także zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 23 marca 2022 r.